rezervari@sportpanalim.ro

Info

Home  »  Info
TENIS CLUB PANALIM

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOAR─é

 

MEMBRII ai Clubului Sportiv „TENIS CLUB PANALIM” pot deveni persoanele care adera la scopul clubului ╚Öi care sprijin─â material ╚Öi moral clubul în realizarea obiectivelor acestuia.

 

Calitatea de membru al Clubului Sportiv „TENIS CLUB PANALIM” Cisn─âdie se poate ob╚Ťine în urma complet─ârii unei Cereri de legitimare, a pl─â╚Ťii unei taxe de înscriere ╚Öi a unei cotiza╚Ťii anuale. 

Legitimarea în cadrul clubului se acord─â de c─âtre Consiliul Director, prin votul a cel pu╚Ťin 2/3 din num─ârul membrilor Consiliului.  

 

Taxa de înscriere, în valoare de 150,00 LEI, se achit─â în momentul valid─ârii cererii de legitimare de c─âtre Consiliul Director. În cazul refuzului pl─â╚Ťii taxei de înscriere de c─âtre un candidat validat acesta nu va fi legitimat în cadrul clubului. Cotiza╚Ťia anual─â, în valoare de 1500,00 LEI, se achit─â pân─â în data de 30 Aprilie al fiec─ârui an.

 

Contribu╚Ťiile membrilor clubului la realizarea scopului ╚Öi obiectivelor acestuia const─â în sprijin financiar, material, moral ╚Öi in activit─â╚Ťi voluntare în cadrul competitiilor, evenimentelor, programelor si proiectelor initiate si derulate de club.

 

Statutul de membru al Clubului Sportiv „TENIS CLUB PANALIM” Cisnadie asigura urmatoarele drepturi:

 

·         în perioada 01 Mai-31 Octombrie

- s─â beneficieze 4 zile pe s─âpt─âmân─â a cate doua ore, de 2 terenuri de tenis, astfel:

                      - Luni si Joi    – orele 18:00-20:00

- Miercuri        – orele 20:00-22:00

- Duminica      – orele 10:00-12:00;

- s─â beneficieze de 1 ora individuala pe lun─â de antrenament cu antrenor;

- s─â beneficieze de 1 ╚Öedin╚Ť─â pe lun─â de antrenament cu grupa asista╚Ťi de antrenor;

- s─â participe la adunarea membrilor clubului, 2 întâlniri (masa inclus─â)

- s─â beneficieze de 3 invita╚Ťii pentru un partener de joc, ne-membru;

·         pe toat─â perioada anului

- s─â beneficieze de programele ini╚Ťiate de club;

- s─â participe la programele derulate de acesta;

- s─â beneficieze de serviciile clubului;

- s─â aiba acces la spa╚Ťiile ╚Öi dot─ârile clubului pentru organizarea unor manifest─âri ╚Öi activita╚Ťi sportive;

- alte drepturi pevazute în regulamentele clubului.

 

Obliga╚Ťiile membrilor asocia╚Ťiei sunt urm─âtoarele:

- s─â respecte statutul, regulamentele ╚Öi hot─ârârile Adun─ârii Generale ╚Öi ale Consiliului Director;

- s─â contribuie la realizarea scopului ╚Öi obiectivelor clubului prin sprijin financiar, material, moral ╚Öi activit─â╚Ťi voluntare în cadrul programelor ╚Öi proiectelor ini╚Ťiate/derulate de acesta;

- s─â îndeplineasc─â obliga╚Ťiile materiale ╚Öi financiare potrivit angajamentelor pe care ╚Öi le-au luat;

- s─â îndeplineasc─â celelalte obliga╚Ťii prev─âzute în Regulamentele adoptate de club.

 

Avantaje:

           - Teren asigurat pe tot sezonul de vara;

- Prioritate la abonamentele in balon pe sezonul rece;

- Prioritate la alegerea ofertelor clubului;

- Preg─âtire individual─â ╚Öi în echip─â cu antrenor;

- Posibilitatea de a invita un partener din afara clubului;

- Disputa de meciuri cu parteneri diferi╚Ťi;

- Socializare între membrii clubului;

- Participarea la evenimentele organizate în cadrul clubului;

- Acces la serviciile, spa╚Ťiile ╚Öi dot─ârile clubului;

- Discounturi la echipamente sportive din cataloagele prezentate de club;

- La un membru nou adus se primește 1 voucher pentru o ora cu antrenor privat.

 

Abateri care pot atrage sanc╚Ťiuni:

a) denigrarea activita╚Ťii clubului;

b) intreprinderea unor ac╚Ťiuni ce aduc prejudicii de orice natur─â clubului;

c) angajarea clubului în ac╚Ťiuni pentru care nu au fost autoriza╚Ťi de organele de conducere;

d) abaterile de la etica sportiv─â ╚Öi moral─â incluse în Regulamentul de Organizare ╚Öi Func╚Ťionare;

 

Sanc╚Ťiunile care se pot aplica sunt urm─âtoarele:

a) avertisment;

b) suspendarea pe termen determinat din asocia╚Ťie

c) excluderea din asocia╚Ťie.

 

Calitatea de membru înceteaza în urm─âtoarele situatii:

           - prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivata;

- prin excludere in urmatoarele situatii:

a)      înc─âlcarea grav─â a prevederilor statutare ╚Öi a hot─ârârilor organismelor de conducere  ale asocia╚Ťiei;

b)      în caz de neplat─â a cotiza╚Ťiei la termenul stabilit.

 

Excluderea se face de c─âtre Consiliul Director al Asocia╚Ťiei prin decizie. Împotriva deciziei se poate depune contesta╚Ťie în termen de 15 zile de la comunicare. Contesta╚Ťia se solu╚Ťioneaz─â de Adunarea General─â.

 

De la data înregistr─ârii deciziei ╚Öi pân─â la solu╚Ťionarea acesteia în Adunarea General─â, calitatea de membru a clubului este suspendat─â.

 

 

REGULAMENT ABONAMENTE TENIS

 

1.    Plata abonamentului se face în avans pentru minim o luna, pozi╚Ťia rezervat─â va fi asigurat─â doar pe perioada achitat─â. O rezervare pe mai multe luni se poate face doar daca se achit─â integral, în avans, pe toata perioada;

 

2.    În cazul în care intervine o problema  v─â rug─âm s─â anun╚Ťa╚Ťi telefonic la nr. 0752656565 sau mail la adresa rezervari @ sportpanalim.ro cu cel pu╚Ťin o ora înainte de ora programata. În aceasta situa╚Ťie v─â rug─âm s─â solicita╚Ťi confirmarea anul─ârii prin SMS sau mail. În caz contrar ora nu se mai recupereaz─â; În cazul în care se anun╚Ť─â se reprogrameaz─â În luna în curs sau cel mai târziu în urm─âtoarele 2 s─âpt─âmâni, în orele ramase libere;

 

3.    În situa╚Ťia în care apar probleme care tin exclusiv de Clubul Sportiv Panalim, gen: ploaie, competi╚Ťii, S─ârb─âtori, teren impracticabil, etc., orele se reprogrameaz─â în acelea╚Öi condi╚Ťii ca la punctul anterior.

 

4.    Întrerupe╚Ťi jocul cu 5 minute înainte de terminarea timpului alocat; peria╚Ťi terenul dup─â utilizare.